Expozice knižní vazby

Město Loket otevřelo Muzeum knižní vazby v roce 2001 stálou expozicí v Černé věži. Z popudu bývalého starosty Jana Hadravy a se souhlasem rady i zastupitelstva města byli k vytvoření muzea vyzváni přední umělečtí knihaři, loketští občané Jan a Jarmila Sobotovi. Jejich popularita mezi českými knihaři a sběrateli, ale i osobní přátelství s předními knihaři z celého světa byly hlavní příčinou toho, že muzeum obdrželo 90% všech exponátů zdarma. Ve třetím roce svého trvání se Muzeum knižní vazby přestěhovalo z Černé věže níže i blíže k návštěvníkům, do krásných prostor v přízemí raně barokní loketské radnice. V roce 2008, po rekonstrukci celého přízemí, byla do této části radnice přestěhována Městská knihovna. Expozice umělecké knižní vazby včetně muzejních exponátů se stala její součástí jako samostatné oddělení. Všechny muzejní exponáty jsou vystaveny podle původní dramaturgie zakladatelů celé sbírky, Jana a Jarmily Sobotových. Všem dárcům a tvůrcům muzea, bez jejichž přičinění a práce by tato ve světě ojedinělá expozice umělecké knižní vazby nemohla vzniknout, patří poděkování. Expozici tvoří čtyři hlavní části:

• Knižní vazba v proměnách věků, do které spadají obrazové panely a historické vazby do začátku 20. století.

• Zpět do pověstí aneb Bylo nebylo, ve které se vracíme do dob dávných, kde fantazie nezná meze.

• Knižní vazby od 20. století, ve které jsou shromážděny ukázky všech druhů uměleckých vazeb předních knihařů tohoto období.

• Funkční dílna s vybavením knihařských strojů a nářadí z 19. a 20. století.

Doufáme, že vám naše expozice přiblíží krásné řemeslo, které se po staletí podílelo na zachování a zpřístupnění jednoho z nejvýznamnějších lidských vynálezů – KNIHY.